Montecristo Torpedos – No. 2 Torpedo vs. Monte Cristo No. 2 Torpedo